VI ÄR SOMA Design Småland

Vi skapar möbler och produkter för vackra, gröna och välkomnande utemiljöer. Som inte bara fyller en funktion, utan ger mervärde till människor, djur och natur. 

Vi vill utveckla produkter som ger landskapsarkitekter, kommuner och fastighetsägare verktyg och möjligheter att arbeta för mer grönyta i städer och på bostadsgårdar. Produkter som inbjuder till gemenskap, växtlighet och odling i staden, men som även kan ge boplatser till djur och insekter.

Somas produktvärdegrund

Vi har skapat kriterier för våra produkter med syfte att säkerställa att de uppfyller våra mål om mervärde och att de harmoniserar med vår vision. – Vi kallar dessa kriterier för Somas produktvärdegrund.

Skallkrav

MILJÖ hållbar i ett livscykel-perspektiv. INKLUDERANDE tillgängliga för alla. VÄLKOMNANDE inbjuder till social gemenskap. SERIE flera produkter i samma familj skapar harmoni. VACKRA skapade med formgivare och designers. FLEXIBEL passar lika bra på bjälklag som i mark och kan modifieras.

Börkrav

GRÖNSKA inbjuder till växtlighet och grönska. VATTEN hanterar dagvatten. DJURLIV ger bo och skydd till fåglar eller insekter. EKO-DESIGN formgivna med särskild hänsyn till hållbarhet.

Samarbetspartners

Alfing

Alfing produktion i Älmhult är inte bara vår produktionspartner utan också grundaren av Soma. Med över 50 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin har de en bred kompetens inom konstruktion och stål-produktion. Tillverkningen sker främst i plåt och rör och med en sin breda maskinpark klarar de allt från laserskärning, bockning, svetsning och pulverlackering till montering, lager och leverans. Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda produkter tillverkade direkt från fabrik i hjärtat av Småland.

Studio Doms

Studio Doms är en industridesignbyrå med fokus på design för det offentliga rummet. Studio Doms grundades 2010 och är idag verksamt inom områdena designstrategi, möbeldesign, produktdesign och teknisk design. Studio Doms har tilldelats ett stort antal priser däribland Red Det design Award, Design S, Good Design Award, German Design Award och Stora Design Priset.

Studio Doms om samarbetet med Soma

”Vi har fått förmånen att vara en del av Soma sedan starten. Soma kontaktade oss med en förfrågan att ta fram en första serie stadsmöbler. Tillsammans arbetade vi fram en specifikation där ergonomi, tillgänglighet och uttrycksfull form var huvudkriterierna. Samarbetet resulterade i serien Soma One, inspirerad av typografi med distinkta linjer och ett tydligt grafisk uttryck. Samtliga möbler erbjuds med armstöd vilka underlättar för personer med nedsatt rörlighet. Soma One tilldelades år 2017 Red Dot Design Award i kategorin Urban Design. Soma One följdes sedermera upp av Soma Two och Three.

Studio Doms har hela tiden haft ett nära samarbete med Somas produktutvecklingsteam. Direktkontakt med produktionen har gett unika möjligheter till dialog, test och utvärdering. Soma har en förstklassig produktionsanläggning och bred teknisk kompetens. Vi har givits stor frihet i designprocessen och kunnat tänja på gränserna för vad som går att producera. Man har varit nyfiken och velat testa nytt. Resultatet är produkter med uttrycksfull form, hög kvalitet och funktion. Soma genomgår nu en förändringsprocess där kopplingen till marknad och efterfrågan blir tydligare. Samtidigt vänds fokus mot gröna, inkluderande stadsrum. Det känns spännande att samarbeta med en producent som vågar ligga i framkant gällande miljö och hållbarhet. Som har ett äkta engagemang kring ekologi och jobbar utifrån ett livscykelsperspektiv.”

Sineu Graff

Som ett komplement till vårt egentillverkade sortiment har Soma ett samarbete med den franska producenten Sineu Graff. De har samarbeten med 30 länder och har i närmare 50 år skapat kvalitativa stadsmöbler. De utvecklar produkter i nära samarbete med landskapsarkitekter och ekologer. Flera av Sineu Graffs serier är formgivna av eko-designers där särskild hänsyn tagits till att skapa produkter med material som kan återvinnas, kräver lite spill, kan fraktas platseffektivt och har reservdelar som lätt kan bytas ut – allt för att skapa produkter som håller länge. Vilket är helt i linje med Somas sätt att se på produktutveckling. Tillsammans med Sineu Graff får vi en större bredd och styrkan att själva parallellt och omsorgsfullt designa och utveckla fler Småländska produkter.

Vi-skogen

Naturen ligger oss varmt om hjärtat och eftersom vi använder trä i våra produkter har vi valt att kompensera det genom att vara stödföretag till Vi-skogen.

Vi-skogen är en organisation som genom trädplantering i Afrika hjälper människor ur fattigdom. Träden bidrar till skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre. Att odla träd och grödor tillsammans med lokalbefolkningen för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete. 

Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. 

Vi-skogen_Frida o Eliezel_logga