vår syn hållbarhet

Vi är skogskära smålänningar, stora drömmar och inkluderande mervärden.

Vi vill att det vi gör ska vara meningsfullt och vi har en tilltro till att vi kan göra skillnad. Hållbarhet är för oss att hushålla med resurser, värna om skogen och ge tillbaka till naturen. Hållbarhet är också en lång livscykel och därför är kvalitet en viktig faktor i vår produktutveckling. Såväl som underhåll och möjligheten att byta reservdelar för skapa produkter som håller i generationer. Social hållbarhet handlar också om människor och vi värnar om inkluderande lösningar där det finns en plats för alla, oavsett ålder och förutsättningar.

Vad vi gör

Vi gynnar hållbart skogsbruk genom certifikat för hyggesfri trävara. Vi producerar alla produkter under varumärket Soma lokalt i Småland. Under designprocessen väger vi noga in aspekter som materialutnyttjande och kvalitet. På de allra flesta av våra produkter är det enkelt att byta ut delar. Social hållbarhet är en viktig faktor för oss och vi lägger stor vikt vid att skapa inkluderande lösningar som bidrar till miljöer som är till för alla. Vi certifierar våra produkter inom branschstandard. Vi väljer leverantörer som delar våra värderingar. Vi bidrar till bättre levnadsförhållanden i Moçambique genom att välja trä från LevasFlor.

Det är många pusselbitar som ska passa för att få ihop en kedja som levererar spårbart hyggesfritt virke till en slutkund. Vår satsning med hyggesfria naturnära skogsbrukscertifikat är en början i den riktningen och vi är väldigt stolta och glada över att Soma Design valt att stödja detta initiativ.

Annevi Sjöberg, Plockhugget AB

Plockhugget

Skogen ligger oss varmt om hjärtat och när vi först hörde talas om Plockhugget kände vi direkt att vi ville vara med och bidra till ett mer hållbart svensk skogsbruk. Samarbetet mynnade ut i att vi nu har certifikat för hyggesfri trävara till alla våra svensktillverkade möbelserier, något vi hittills är helt ensamma om inom vår bransch.
Plockhugget är ett företag som verkar för att öka andelen skogsmark som brukas naturnära. Deras satsning med Naturnära skogsbrukscertifikat stöttar skogsägare som redan tillämpar, eller vill övergå till denna skogsbruksform. Virkesköpande företag kan genom att köpa certifikaten gynna långsiktig stabilitet för de skogliga ekosystemen som de är kopplade till, samtidigt som biologisk mångfald bevaras och koldioxid lagras.

Samarbeten

Som ett komplement till vårt egentillverkade sortiment har vi samarbeten med några få väl utvalda producenter och leverantörer.

How to leave the smallest possible carbon footprint? Not to give up control of your own production. To know, from where and how raw materials are imported, in what environment they are produced, to use environmentally friendly technologies.

We use our own thermally modified wood, use a biomass heating system and recuperation units for heating our production halls, and our cars drive on alternative fuels. Production scraps are not seen as waste but as a source for new products.

Egoé

We are applying our environmentally-friendly approach to design when creating our urban furniture, right up to the conditioning and shipping, in order to optimize the use of materials, reuse scrap and to generate as little waste as possible, while ensuring that our furniture is easy to maintain to ensure a long life. Providing a highly-effective After Sales Service, far removed from programmed obsolescence, ensuring our clients have access to spare parts for a period of 10 years from when the product is no longer on the market.

Sineu Graff

Levas Flor

LevasFlor är ett svenskägt skogsbolag verksamt i Sofala-provinsen i Moçambique och är det enda FSC-certifierade timmerföretaget i landet. Avverkningen sker genom plockhuggning utan skogsmaskiner och varje träd sågas för hand. 
Bortsett från skogsbruk och skogsbruksrelaterade aktiviteter tar Levasflor ett helhetsansvar för befolkningen i regionen och ger dem hälsovård, skolgång och yrkesutbildning. Mer än 30 små och medelstora företag i Beira och i distrikten Muanza och Cheringoma har grundats av människor som fått sin utbildning och erfarenhet i Levasflor.
Olagliga aktiviteter som trädhuggning, tjuvjakt och snarning övervakas löpande av ett team på 11 Rangers (Fiscais). Sällsynta och hotade arter har identifierats av LevasFlor och deras habitatpreferenser och platser är kända och kartlagda. Kameraregistrering har också hjälpt till med lokalisering och övervakning av flera djurarter, bland annat leoparder.

Msasa

När vi på Soma fick kontakt med LevasFlor och lärde oss om deras metod att bruka sin skog så förstod vi att det faktiskt finns möjligheter att köpa tropiskt trä som är hållbart. Att vi dessutom hjälper till att förbättra livet för människor och att vi samtidigt bidrar till att skydda skogen gjorde valet enkelt för oss. Vi erbjuder träslaget Msasa från LevasFlor på våra nya möbelserier Arkad och Arco. Förhoppningsvis kan vi framöver erbjuda det till fler produkter i sortimentet. Msasa är ett vackert, hårt och motståndskraftigt träslag som inte behöver impregneras.

Genom att använda naturskogsträ från Mozambique hjälper Soma inte bara till att skydda den fantastiska Miomboskogen med dess unika djurliv, utan bidrar även till att förbättra levnadsvillkoren för tusentals  lokalinvånare som antingen direkt jobbar i Levasflor eller indirekt drar nytta av att skogen får finnas kvar. Detta är inte bara klimatpositivt, men även socialt hållbart trä som verkligen gör skillnad"

Nils Von Sydow, CEO LevasFlor

om oss
Vi är vackra möbler i en tid där det är inne att vara ute