Västboda lekplats

En park för lek och äventyr!

Typ av miljö
Park & Stad
Landskapsarkitekt
White
Slutkund
Stockholm stad
Levererat av
Soma

Produkter i projektet