Månsarps förskola

En prisbelönad finurlig förskolegård rik på upplevelser och intryck.

Typ av miljö
Skolor & Campus
Entreprenör
Holst entreprenad
Landskapsarkitekt
Billingham & Flygare
Slutkund
Jönköpings kommun

Månsarps förskola

Månsarps förskolegård fick Jönköpings stadsbyggnadspris i klassen god livsmiljö 2023 med motiveringen:
”Gestaltningen av gården tar tydligt avstamp från platsens förutsättningar. Byggda strukturer i trä, nyplanterad vegetation och definierade nivåskillnader skapar variation och tydliga rumsligheter. Barnen i Månsarp har fått en finurlig förskolegård att utforska, rik på upplevelser och intryck.”

Gestaltningen fokuserar på naturliga material, platsbyggda detaljer i trä och har fått en färgsättning i falurött, ockragult och vitt för att koppla an till det lantliga och småskaliga läget och omgivande gård, Månsarps kyrka och den nya förskolebyggnaden. Utformningen har tagit hänsyn till befintlig vegetation och kompletterats med ny varierad vegetation för att skapa en lummig, grön utemiljö med högt lekvärde som även bidrar till biologisk mångfald.

Billingham & Flygare

Möbler för barn

Vi på Soma har haft förmånen att leverera alla möbler till förskolegården.
Link är en bred möbelfamilj och här har vi anpassat sitthöjden på några av möblerna så att även de minsta barnen ska sitta bra.

Soma Spjälräcke

Gården ramas in av Soma Spjälräcken som pulverlackerats i färgen RAL7038. Räcket är specialanpassat i olika lutningar på murarna.