Djurgårdsskolan

Koppla av i pergolan på rasten.

Typ av miljö
Skolor & Campus
Landskapsarkitekt
Norconsult
Slutkund
Göteborgs stad
Levererat av
Anläggningsbolaget Väst AB

Produkter i projektet