Soma Forest - Familj

Marie Oldfeldt

Soma Forest

Soma Forest är världens första stadsmöbel framtagen för att gynna svenskt skogsbruk utan kalhyggen. Formgivningen är inspirerad av människans relation till skogen och allt den erbjuder, från brasved till byggmaterial. Med sitt rena och tydliga formspråk har den en given plats såväl i en urban kontext som i gröna parkrum. Den bjuder in till att krypa upp och vända sig mot varandra och dela hemligheter, fälla upp laptopen, vänta på någon, eller sträcka ut ryggen en stund. Som en liten ö i stadens brus, som mötespunkten vid entrén, som den stilla platsen i gläntan.

Formgivare

Marie Oldfeldt

Marie är landskapsarkitekt LAR/MSA och arbetar med gestaltning av stadsmiljö, gröna rum och urban design, som uppdragsansvarig på Tengbom. Parallellt driver hon varumärket MOLD med keramiskt hantverk och produktdesign, samt formgivning av möbler för Soma design. Maries mål är att skapa miljöer och föremål som berör alla sinnen, visar omtanke om människa och miljö och tål tidens tand.

Projekt med Soma Forest