Mobile Garden - Familj

Sineu Graff

Mobile Garden

Mobile Gardens är utformade som en tillfällig eller permanent installation och bidrar till grönytor på stadens torg och takterrasser som inte kan planteras direkt. De kombinerar grönska och viloplatser för människor och kan användas för att skapa landskap och rumslighet till öppna ytor. Mobile gardens är idealiska för återanvändning och kan tas bort och lagras för evenemang eller fungera som PopUp parker eller Parklets sommartid.