Mobile Garden

Produkter / Familjer / Mobile Garden

Mobile Garden

Mobile Gardens är utformade som en tillfällig eller permanent installation, som ger grönytor till stadens torg och takterrasser som inte kan planteras direkt.

Läs mer